Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Beleidsprogramma 2030 "Traject naar het digitale decennium": Raad bepaalt standpunt

De lidstaten zijn tot een onderhandelingsmandaat gekomen over het beleids­programma 2030 "Traject naar het digitale decennium", waarmee de EU de digitale transformatie tot stand wil brengen op een wijze die past bij de Europese waarden.

Europese Raad 11 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Deze tekst moet het digitale leiderschap van de EU versterken door in te zetten op een inclusief en duurzaam digitaal beleid dat ten dienste staat van burgers en bedrijven. Hierbij horen concrete digitale doelstellingen, ook voor de industrie, die de EU vóór het einde van dit decennium moet halen. Er komt ook een nieuw samenwerkings­mechanisme tussen de Commissie en de lidstaten, zodat de EU haar ambitie waar kan maken.

Governancekader

In de tekst van de Raad wordt de frequentie van de interacties gewijzigd en wordt overgegaan tot een tweejaarlijkse samenwerkingscyclus tussen de lidstaten en de Commissie, met nog wel een jaarlijks verslag over de "staat van het digitale decennium". Ook is toegevoegd dat de aanbevelingen van de Commissie niet bindend zijn, en is het verband met de relevante rechts­grondslag versterkt.

Afstemming op andere digitale projecten

De tekst van de Raad is volledig in overeenstemming met de mededeling van de Commissie van maart 2021 over het digitale kompas 2030 en onderstreept het belang van de grondrechten.

Volgende stappen

Het mandaat is goedgekeurd door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper), waardoor het voorzitterschap van de Raad onderhandelingen met het Europees Parlement kan beginnen zodra dat zijn standpunt heeft bepaald.

Achtergrond

In de mededeling van de Commissie "Het digitale kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium" van 9 maart 2021 wordt de visie voor een succesvolle digitale transformatie van de EU in 2030 uiteengezet. De ambitie van de EU is om digitaal soeverein te zijn in een open en onderling verbonden wereld, en om een digitaal beleid te voeren dat burgers en bedrijven de mogelijkheid geeft deel uit te maken van een mensgerichte, inclusieve, duurzame en welvarende digitale toekomst.

In zijn conclusies van 25 maart 2021 benadrukte de Europese Raad het belang van de digitale transformatie voor het herstel, de welvaart, de veiligheid en het concurrentie­vermogen van de EU, en voor ons maatschappelijk welzijn. Hij noemde de mededeling over het digitale kompas een nieuwe stap in de digitale ontwikkeling van Europa voor het volgende decennium. De leiders verzochten de Commissie gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten op het gebied van het industrie-, handels- en mededingingsbeleid. In het licht van deze ambities en uitdagingen diende de Commissie op 15 september 2021 een voorstel in voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma digitaal beleid "Traject naar het digitale decennium".

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.