Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Digitale vaardigheden en digitaal onderwijs: klaar voor het digitale tijdperk

De Raad heeft een reeks aanbevelingen aangenomen over de succesfactoren voor succesvol digitaal onderwijs en digitale opleiding, en over het verbeteren van het aanbod van digitale vaardigheden en competenties in onderwijs en opleiding.

Raad van de EU 23 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met dit pakket gaat de Raad in op de noodzaak om het onderwijs klaar te stomen voor een echte digitale transformatie en bij de tijd te blijven, en tegelijkertijd de vaardigheden en competenties te verschaffen die in deze nieuwe realiteit noodzakelijk zijn en zullen zijn.

Iedereen, van alle leeftijdsgroepen en achtergronden, moet digitale vaardigheden en competenties kunnen verwerven. En elke school, elke onderwijs- en opleidingsinstelling moet zich bewust zijn van zowel de risico's als de kansen die technologie met zich meebrengt.

Pilar Alegría, Spaans minister van Onderwijs, Beroepsopleiding en Sport

Doelstelling 2030

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat de digitale paraatheid van onderwijs- en opleidingsstelsels moet worden verbeterd, vooral wat betreft veerkracht, toegankelijkheid, kwaliteit en inclusiviteit. Ook is er de EU-doelstelling in het kader van het digitale decennium dat 80% van de bevolking in de leeftijdsgroep van 16-74 jaar in 2030 over ten minste digitale basisvaardigheden moet beschikken.

Daarom, en in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden (2023), is het belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan de behoeften van onderwijs en opleiding, en actie te ondernemen op alle niveaus (kleuter-, basis-, middelbaar en beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, volwasseneneducatie), vanuit het perspectief van een leven lang leren, en voor alle bevolkingsgroepen (bv. jongeren, volwassenen en professionals).

Digitale vaardigheden en competenties

In de vandaag aangenomen aanbeveling van de Raad over digitale vaardigheden en competenties wordt aanbevolen dat de lidstaten overeenstemming bereiken over nationale en regionale strategieën of strategische benaderingen voor digitaal onderwijs en digitale vaardigheden en competenties. Er wordt hen verzocht om:

  • nationale doelstellingen voor het aanbieden van deze vaardigheden en competenties te bepalen of te herzien

  • maatregelen te nemen die gericht zijn op "prioritaire of moeilijk bereikbare groepen"

  • digitale vaardigheden en competenties in het basis- en middelbaar onderwijs te versterken

  • het aanleren van digitale vaardigheden in verschillende vakken transversaal te promoten

  • digitale vaardigheden en competenties voor alle studenten in het hoger onderwijs te verbeteren en leermogelijkheden te bieden voor verschillende niveaus en disciplines

  • volwassenen kansen te bieden om digitale vaardigheden te verwerven en het tekort aan ICT-professionals aan te pakken

Succesvol digitaal onderwijs en digitale opleiding

Ook wordt in de aanbeveling van de Raad gefocust op de wijze waarop onderwijs- en opleidingsstelsels kunnen worden klaargestoomd voor het digitale tijdperk. De tekst biedt richtsnoeren om mensen voor te bereiden op creatief, veilig en verantwoord gebruik van technologie, op basis van inzicht in de werking ervan.

De lidstaten wordt gevraagd om:

  • digitale technologieën te integreren in het onderwijs en leerkrachten aan te moedigen deze te gebruiken

  • de ontwikkeling van digitale onderwijs­instrumenten te ondersteunen, onder andere met onderzoek naar de impact van artificiële intelligentie

  • cyberbeveiligingsmaatregelen te nemen in onderwijs en opleiding, en in te zetten op bewustmaking

  • te investeren in connectiviteit, digitale infrastructuur en digitale toegankelijkheid in onderwijs en opleiding

Volgende stappen

Beide aanbevelingen zijn nu aangenomen en zullen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. De Europese Commissie zal toezien op de uitvoering ervan in alle lidstaten, en zij zal na 5 jaar een verslag opstellen en aan de Raad toezenden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.