Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Gebruik CoronaCheck-app door werkgevers

Met ingang van 25 september 2021 is het gebruik van de CoronaCheck-app op een aantal locaties (waaronder de horeca en evenementen) verplicht. Bezoekers van deze locaties moeten dan een coronatoegangsbewijs kunnen tonen voordat zij naar binnen mogen. Dit bewijs wordt geleverd in de vorm van het scannen van een QR-code die een groen vinkje laat zien wanneer de bezoeker volledig is gevaccineerd, een recente negatieve testuitslag heeft of is hersteld van een coronabesmetting. In dit perspectief wordt ingegaan op de vraag in hoeverre een werkgever de CoronaCheck-app kan gebruiken op de werkvloer.

27 sep 2021

Zorgplicht werkgever

Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Sommige werkgevers zouden graag invulling geven aan deze zorgplicht door de CoronaCheck-app te gebruiken, omdat in dat geval aan de voordeur een controle kan plaatsvinden. Het risico op een besmetting op de werkvloer kan daarmee worden verkleind.

Gebruik van CoronaCheck-app

Het gebruik van de CoronaCheck-app is echter niet zonder meer mogelijk. De CoronaCheck-app is namelijk alleen verplicht gesteld voor locaties waar activiteiten met een hoog besmettingsrisico plaatsvinden, zoals horeca- en evenementenlocaties. Voor werkgevers in andere sectoren is er dus geen (directe) juridische grondslag om het gebruik van de CoronaCheck-app te verplichten.

Bovendien is het gebruik van de CoronaCheck-app alleen verplicht voor bezoekers van de locaties. Bezoekers hebben namelijk de vrije keuze om locaties wel of niet te bezoeken. Deze vrije keuze hebben werknemers niet, omdat werknemers op grond van de arbeidsovereenkomst de plicht hebben om arbeid te verrichten en in de meeste gevallen van hun werk afhankelijk zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Ook zijn er praktische complicaties, nu werknemers die niet zijn gevaccineerd en niet zijn hersteld van een coronabesmetting uiterlijk 24 uur voor elke werkdag een coronatest zouden moeten ondergaan tot het werk te kunnen worden toegelaten. Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om werknemers expliciet uit te sluiten van de groep die kan worden verplicht tot gebruik van de CoronaCheck-app.

Vaccinatiestatus

Naast het bovenstaande geldt dat een werkgever geen medische gegevens van zijn werknemers mag verwerken, zoals bijvoorbeeld de vaccinatiestatus. Ook doen werkgevers er goed aan om terughoudend te zijn met het stellen van vragen over de vaccinatiestatus. Gelet op de afhankelijkheidsrelatie tussen een werknemer en werkgever kan een werknemer zich namelijk onder druk gezet voelen om een dergelijke vraag op een bepaalde manier te beantwoorden.

Hiernaast is het de vraag welk doel een vraag naar de vaccinatiestatus dient. Het antwoord mag immers niet worden verwerkt. Ook spelen er risico’s in het kader van gelijke behandeling wanneer een werknemer anders zou worden behandeld afhankelijk van de vaccinatiestatus. Een werknemer zou zich in dat geval op het standpunt kunnen stellen dat er sprake is van verboden onderscheid op basis van medische gesteldheid.

Conclusie

Werkgevers doen er goed aan om terughoudend te zijn met het stellen van vragen naar de vaccinatiestatus en mogen hun werknemers op dit moment niet verplichten om een coronatoegangsbewijs te tonen voordat zij de werkvloer betreden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft evenwel aangekondigd dat het kabinet wil verkennen of en hoe de CoronaCheck-app in werksituaties gebruikt zou kunnen worden. Hiervoor is echter een wetswijziging nodig. Tot op heden is niet bekend of deze wetswijziging er gaat komen en of er daarmee nieuwe mogelijkheden komen voor werkgevers. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.