Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Gegevensverwerking door boa's: nieuwe regels vanaf mei 2018

In verband met implementatie van de EU-richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging worden de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens aangepast. Hiermee valt de gegevensverwerking door gemeentelijke boa’s onder de reikwijdte van de Wpg en het Bpg. In dit bericht krijgt u uitleg.

VNG 7 maart 2018

Door de wijziging van de Wpg worden (bij AMvB) onderdelen van de Wpg van overeenkomstige toepassing verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door een Boa (art. 46 Wpg). In deze aangepaste wetgeving staat op welke manier gegevensverwerking in het kader van opsporing en vervolging mag gebeuren tussen boa’s en politie en tussen boa’s onderling. Het betreffende wetsvoorstel en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren zijn nog in de maak, maar treden in mei 2018 in werking.

Boa's en gegevensverwerking
De EU-richtlijn heeft een grote overlap met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die ook in mei in werking treedt. Gemeentelijke boa’s hebben doorgaans meerdere rollen. Zij zijn vaak gastheer/vrouw voor de gemeente, ogen en oren van de gemeente in wijken en buurten, toezichthouders voor de gemeente en tot slot ook opsporingsambtenaar. In al deze rollen doen de boa’s vaak ook aan gegevensverwerking.

Alléén voor gegevensverwerking als opsporingsambtenaar (laatstgenoemde activiteit) vallen de boa’s onder de werking van de EU-richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging en straks ook onder de werking van de Wpg en het Bpg.
Voor gegevensverwerking in het kader van alle andere genoemde activiteiten vallen de boa’s onder de werking van de AVG.

Gevolgen voor gemeenten
Concreet betekent dit dat gemeenten in hun gegevensverwerkingssystemen voor boa’s een voorziening moeten treffen, waarmee een onderscheid mogelijk wordt tussen enerzijds de gegevens die boa’s in het kader van hun opsporingstaak verwerken en anderzijds de gegevens die zij in het kader van hun andere taken verwerken.

Dit kan eventueel ook door het apart oormerken van de gegevens die de boa’s verwerken in het kader van hun opsporingstaak én het regelen van de autorisatie om deze gegevens te mogen verwerken.

Ook gaat een loggingverplichting gelden voor de controle van de rechtmatigheid van gegevensverwerking, die boa’s doen in het kader van hun opsporingstaak. De VNG adviseert gemeenten om nu alvast te bezien hoe uw gegevensverwerkingssysteem hierin kan voorzien of moet worden aangepast.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.