Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Hoe kunnen privacy en cyberveiligheid van burgers en organisaties worden gewaarborgd? Kennismarkt Data&Privacyweb

Uit de onlangs gepresenteerde Miljoenennota bleek dat het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komend jaar wordt bevroren. Hiermee gaat het kabinet in tegen de wens van de Tweede Kamer, die dit jaar twee moties aannam om het budget van de AP te vergroten. De onderfinanciering van de privacywaakhond heeft gevolgen voor zowel burgers als bedrijven. In een persbericht zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen dit ‘zeer zorgelijk’ te vinden.(1) “Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren.” De AP kampt al jaren met een met een structureel capaciteitstekort dat tot grote achterstanden heeft geleid.

Redactie Data&Privacyweb 6 okt 2021

Ook op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging blijven de nodige investeringen uit. De regering zegt in de Miljoenennota zich zorgen te maken over de maatschappelijke impact van cyberaanvallen. Er komt meer geld voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en politie, maar de investeringen zijn minimaal. Cybersecurityexperts stellen dat de budgetten in schril contrast staan met de kosten die een digitale aanval met zich mee zou brengen.(2)

Hoe kunnen de privacy en cyberveiligheid van burgers en organisaties worden gewaarborgd? Tijdens de Kennismarkt Data&Privacyweb geven vooraanstaande sprekers en experts een overzicht van de laatste en belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen de domeinen van data, privacy en cyberveiligheid.

Prof. dr. Robert van den Hoven van Genderen (VU Amsterdam & Universiteit van Lapland) zal de Kennismarkt op 7 december openen en inluiden met een lezing over nieuwe EU-privacyregelgeving. Daarbij zal de vraag centraal staan of de komst van nieuwe regelgeving een belangrijke stap vooruit is of dat we, gezien de gebrekkige capaciteit van privacytoezichthouders, achter de feiten aan zullen blijven lopen. Daaropvolgend zal er een lezing plaatsvinden over democratie in een digitale wereld en de vraag hoe het internet weer een publieke plek kan worden.

In de middag volgen er zes verschillende workshops over specifieke onderwerpen die samen met de deelnemers verder zullen worden uitgediept. Rosalie Brand (Kennedy Van der Laan) verzorgt de workshop ‘datalekken signaleren en voorkomen’, Eliëtte Vaal (The Data Lawyers) spreekt over de rol en positie van de functionaris gegevensbescherming, en Menno Weij (BDO) gaat in op het onderwerp privacy bij AI. In de tweede helft van de middag staat privacy in een aantal specifieke sectoren centraal. Zo spreekt Martin Hemmer (AKD) over privacy in de zorg, Friederike van der Jagt (Hunter Legal) over privacy in het arbeidsrecht, en Kim Lucassen en Nina Orlic (Loyens&Loeff) over privacy in de financiële sector.

Aan het eind van de dag verzorgt prof. dr. Michel van Eeten (TU Delft & Cyber Security Raad) een lezing over cyberaanvallen op (vitale) organisaties en de vraag of we digitaal nog wel veilig zijn, waarna prof. dr. Robert van Genderen de dag zal afsluiten.

Wilt u ook volledig op de hoogte zijn van de actualiteiten en opgedane kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk? Schrijf u dan nu in voor de Kennismarkt Data&Privacyweb op 7 december.

Voetnoten

(1) https://privacy-web.nl/nieuws/miljoenennota-geen-verhoging-budget-ap/
(2) https://privacy-web.nl/nieuws/experts-ongerust-over-investeringen-in-cybersecurity/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.