Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

IBD lanceert versie 3.0 van het AVG Borgingsproduct

De IBD heeft een nieuwe versie van het AVG Borgingsproduct gepubliceerd. Dit product geeft gemeenten inzicht in de vraag in hoeverre zij voldoen aan de AVG. Het laat ook zien waar verbeteringen nodig zijn. Gemeenten geven aan dat het product helpt bij een procesmatige aanpak van de implementatie van de AVG en bij het prioriteren. De IBD heeft deze verbeterde versie ontwikkeld op basis van feedback en vragen die zij ontving van gebruikers van het product. Zo zijn bijvoorbeeld maatregelen verduidelijkt en in sommige gevallen samengevoegd. Daarnaast kan de gemeente in versie 3.0 op een verfijnde manier aangeven in hoeverre ze voldoet aan een maatregel.

InformatieBeveiligingsDienst 16 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Eenduidige baseline

Het Borgingsproduct geeft een eenduidige ‘baseline’ voor wat gemeenten (en gemeentelijke samenwerkingsverbanden), moeten doen om aan de AVG te voldoen. Verschillen mogen zich hooguit voordoen in de mate waarin gemeenten zaken optimaliseren. Versie 3.0 is daarom zodanig opgesteld dat uitsluitend zaken worden getoetst die de IBD als noodzakelijk beschouwt om aan de AVG te voldoen. Het uitgangspunt van versie 3.0 is dan ook dat gemeenten aan alle criteria uit het borgingsproduct voldoen.

Gelijk basisniveau van privacybescherming

De eenduidigheid helpt gemeenten invulling te geven aan het recht van iedere burger op een gelijk basisniveau van privacybescherming, ongeacht in welke gemeente deze burger woont.

Aantoonbaar voldoen

Eén van de eisen die de AVG stelt is dat organisaties de opvolging van AVG-maatregelen aantoonbaar moeten maken. Dit zorgt, zeker binnen gemeentelijke organisaties, voor een flinke administratieve last. Het Borgingsproduct ontzorgt hierin en dient, als het jaarlijks wordt bijgehouden, als een behapbaar administratiemodel en centraal AVG-archief.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.