Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Kamer stemt unaniem in met wetsvoorstel tegen doxing

De Tweede Kamer stemde dinsdag met algemene stemmen in met een wetsvoorstel dat het delen van privégegevens met als doel om iemand te intimideren verbiedt. Wie zich schuldig maakt aan doxing, riskeert vanaf nu een gevangenisstraf van maximaal twee jaar, of een geldboete die kan oplopen tot 22.500 euro. Wel zetten verschillende partijen vraagtekens bij de handhaving.

VPN Gids 8 februari 2023

Dat blijkt uit de stemmingsuitslag (1) van de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel was ruim een jaar in de maak

Het wetsvoorstel heet voluit ‘Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’. Doel van het voorstel is om een halt toe te roepen aan doxing. Bij doxing (2) verspreidt de dader persoonlijke gegevens van een ander via het internet. Dat kan gaan om de woon- en verblijfplaats van iemand of het adres waar hij werkt, maar ook om privéfoto’s en -video’s. Het doel is om de betreffende persoon angst aan te jagen, te intimideren of bedreigen met geweld.

Het wetsvoorstel was ruim een jaar in de maak en werd in de zomer van 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, de initiatiefnemer van het voorstel, vond de wetswijziging hard nodig. “Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig”, zei hij over de kwestie (3).

Kamer stemt in met wetsvoorstel en hogere strafmaat

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Toen werd duidelijk dat een ruime meerderheid van de Kamerleden het voorstel steunde. Tegelijkertijd waren er fracties die bedenkingen hadden bij de handhaving en strafmaat. Joost Sneller (D66) omschreef het wetsvoorstel als ‘dweilen met de kraan open’ en pleitte dat persoonsgegevens in het Handelsregister afgeschermd dienden te worden. Alleen bevoegde beroepsgroepen als advocaten, notarissen en advocaten zouden toegang moeten krijgen tot deze gegevens.

Ingrid Michon-Derkzen (VVD) was niet te spreken over de strafmaat die in de Memorie van toelichting werd genoemd. Die was vastgesteld op een gevangenisstraf van één jaar, of een geldboete in de derde categorie (tot 9.000 euro). In aanloop naar de stemming diende zij een amendement in om de strafmaat te verhogen naar een celstraf van maximaal twee jaar, of een geldboete in de vierde categorie (tot 22.500 euro). Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met de wijziging van het wetsontwerp.

Een amendement over het verlagen van de grens om doxing strafbaar te stellen, haalde het niet. Toen het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’ in stemming werd gebracht, werd het voorstel het algemene stemmen aangenomen. Oftewel, de Tweede Kamer stemde unaniem in met de wetswijziging om doxing strafbaar te stellen.

Kamer wil privéadressen van journalisten afschermen

De Tweede Kamer zou het liefst de woonadressen van verschillende specifieke beroepsgroepen afschermen, waaronder die van journalisten (4). Het kabinet ziet daar echter niets in. Volgens minister van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Hugo de Jonge zet dit geen zoden aan de dijk. Dat komt omdat in 6,5 miljoen van de 8 miljoen gevallen het objectadres -het adres van waaruit een journalist zijn beroep uitoefent- overeenkomt met het privéadres. Om de essentie van registratie in het Kadaster niet aan te tasten, is inzage in het objectadres volgens de minister onmisbaar.

Voor burgemeesters, wethouders en raadsleden maakt het kabinet wel een uitzondering. Als zij naast hun werkzaamheden voor de gemeente tevens actief zijn als zzp’er of ondernemer, kunnen zij hun woonadres laten afschermen in het Handelsregister (5). Op deze manier wil de regering de veiligheid van politici die lokaal actief zijn vergroten. Dat is noodzakelijk, omdat uit onderzoek is gebleken dat intimidatie en agressie tegen politieke ambtsdragers de afgelopen jaren fors is toegenomen.  

“Bedreigingen van politieke ambtsdragers, online én offline, zijn onacceptabel. Het afschermen van bezoekadressen in het Handelsregister maakt het werken voor bijvoorbeeld raadsleden en hun gezin veiliger. Dit helpt om hun woonomgeving te beschermen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot.

  1. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/49#eb9ddda3

  2. https://www.vpngids.nl/veilig-internet/cybercrime/doxing/

  3. https://www.vpngids.nl/nieuws/grapperhaus-wil-doxing-strafbaar-stellen/

  4. https://www.vpngids.nl/nieuws/kabinet-niet-bereid-woonadressen-journalisten-af-te-schermen/

  5. https://www.vpngids.nl/nieuws/lokale-politici-mogen-priveadres-laten-afschermen/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.