Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Verordening Interoperabel Europa: lidstaten akkoord over efficiëntere digitale overheidsdiensten

Om een netwerk van onderling verbonden digitale overheidsdiensten tot stand te brengen en de digitale transformatie van de Europese overheidssector te versnellen, hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten (het Coreper) een gemeenschappelijk standpunt bereikt over de voorgestelde verordening Interoperabel Europa.

Raad van de Europese Unie 6 oktober 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Doelstellingen van het voorstel

De ontwerpverordening wil een nieuw samenwerkingskader creëren voor overheidsdiensten in de EU zodat de verlening van overheids­diensten over de grenzen heen naadloos verloopt, en voorzien in ondersteunende maatregelen die innovatie en de uitwisseling van vaardigheden en kennis bevorderen.

Een governance­structuur voor interoperabiliteit moet een ecosysteem van gedeelde interoperabiliteits­oplossingen tot stand brengen voor de publieke sector in de EU. Overheden en andere betrokkenen kunnen bijdragen aan dergelijke oplossingen en deze hergebruiken, en samen innoveren en toegevoegde waarde creëren.

Belangrijkste punten die uit het Commissie­voorstel zijn overgenomen

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad komt met name op de volgende punten overeen met de algemene strekking van het Commissievoorstel:

  • regels voor een gestructureerde EU-samenwerking waarbij overheidsdiensten uit verschillende lidstaten, regio's of steden, ondersteund door publieke en private actoren, samen werken aan projecten

  • een kader voor meerlagig bestuur onder leiding van de "Interoperabel Europa-raad", dat onder meer de opdracht krijgt overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke herbruikbare middelen

  • het delen en hergebruiken van interoperabiliteits­oplossingen, met een éénloketsysteem voor oplossingen en gemeenschaps­samenwerking (het "Interoperabel Europa-portaal"), en maatregelen die innovatie en de uitwisseling van vaardigheden en kennis bevorderen

Nieuwe punten in het standpunt van de Raad

De tekst van de Raad wijzigt verschillende delen van het Commissievoorstel. De belangrijkste zijn:

  • een duidelijkere definitie van het toepassingsgebied van de voorgestelde wetgeving

  • verduidelijking van de doelstellingen en voorwaarden van de verplichte interoperabiliteits­beoordeling met het oog op de naleving van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit

  • afstemming op de verordening artificiële intelligentie met betrekking tot testomgevingen en consistentie met de algemene verordening gegevensbescherming

  • een sterkere rol voor de Interoperabel Europa-raad, die de kern vormt van de governancestructuur die bij de verordening wordt ingesteld

Volgende stappen

Met het akkoord over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad kan het Spaanse voorzitterschap nu onderhandelingen (trialogen) aangaan met het Europees Parlement over de definitieve verordening. De eerste trialoog staat gepland voor 10 oktober 2023.

Achtergrond

De afgelopen jaren hebben deskundigen op het gebied van digitale overheid en data op basis van het huidige Europese interoperabiliteitskader brede gemeenschappelijke praktijken ontwikkeld voor samenwerking op het gebied van interoperabiliteit. Dit kader is het algemeen erkende conceptuele model voor interoperabiliteit. Uit recente evaluaties bleek echter dat deze volledig vrijwillige samenwerkings­aanpak flinke beperkingen heeft.

Ook vanuit de lidstaten klonk de roep om meer Europese samenwerking op het gebied van interoperabiliteit steeds luider. Dit blijkt onder meer uit de ministeriële verklaringen die in 2017 in Tallinn en in 2020 in Berlijn zijn ondertekend. De Commissie heeft daarom op 18 november 2022 een voorstel ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (verordening Interoperabel Europa). De Raad TTE (Telecommunicatie) heeft op 2 juni 2023 nota genomen van een voortgangsverslag over dit dossier.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.