Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9781800206014 Categorieën: , , ,
eng |
29 mei 2020
Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies
A comprehensive guide for cybersecurity professionals to acquire unique insights on the evolution of the threat landscape and how you can address modern cybersecurity challenges in your organisation Key Features Protect your organization from cybersecurity threats with field-tested strategies Discover the most common ways enterprises initially get compromised Measure the effectiveness of your organization's current cybersecurity program against cyber attacks Book DescriptionAfter scrutinizing numerous cybersecurity strategies, Microsoft's former Global Chief Security Advisor in this book helps you understand the efficacy of popular cybersecurity strategies and more. Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies offers an unprecedented long-term view of the global threat landscape by examining the twenty-year trend in vulnerability disclosures and exploitation, nearly a decade of regional differences in malware infections, the socio-economic factors that underpin them, and how global malware has evolved. This will give you further perspectives into malware protection for your organization. It also examines internet-based threats that CISOs should be aware of. The book will provide you with an evaluation of the various cybersecurity strategies that have ultimately failed over the past twenty years, along with one or two that have actually worked. It will help executives and security and compliance professionals understand how cloud computing is a game changer for them. By the end of this book, you will know how to measure the effectiveness of your organization's cybersecurity strategy and the efficacy of the vendors you employ to help you protect your organization and yourself. What you will learn Discover cybersecurity strategies and the ingredients critical to their success Improve vulnerability management by reducing risks and costs for your organization Learn how malware and other threats have evolved over the past decade Mitigate internet-based threats, phishing attacks, and malware distribution sites Weigh the pros and cons of popular cybersecurity strategies of the past two decades Implement and then measure the outcome of a cybersecurity strategy Learn how the cloud provides better security capabilities than on-premises IT environments Who this book is forThis book is designed to benefit engineers, leaders, or any professional with either a responsibility for cyber security within their organization, or an interest in working in this ever-growing field.
Een uitgebreide gids voor cyberbeveiligingsprofessionals om unieke inzichten te verwerven in de evolutie van het bedreigingslandschap en hoe u moderne cyberbeveiligingsuitdagingen in uw organisatie kunt aanpakken Belangrijkste kenmerkenBescherm uw organisatie tegen cyberbeveiligingsbedreigingen met in de praktijk geteste strategieën Ontdek de meest voorkomende manieren waarop ondernemingen in eerste instantie worden gecompromitteerd Meet de effectiviteit van het huidige cyberbeveiligingsprogramma van uw organisatie tegen cyberaanvallen Boek BeschrijvingNa talloze cyberbeveiligingsstrategieën onder de loep te hebben genomen, helpt de voormalige Global Chief Security Advisor van Microsoft u in dit boek inzicht te krijgen in de effectiviteit van populaire cyberbeveiligingsstrategieën en meer. Cybersecuritybedreigingen, malwaretrends en -strategieën biedt een ongekende langetermijnvisie op het mondiale bedreigingslandschap door de trend van twintig jaar openbaarmaking en exploitatie van kwetsbaarheden, bijna tien jaar regionale verschillen in malwarebesmettingen, de sociaaleconomische factoren die daaraan ten grondslag liggen en de manier waarop malware zich wereldwijd heeft ontwikkeld, onder de loep te nemen. Dit zal u verdere perspectieven geven over malwarebescherming voor uw organisatie. Er wordt ook ingegaan op internetgebaseerde bedreigingen waar CISO's zich bewust van moeten zijn. Het boek biedt u een evaluatie van de verschillende cyberbeveiligingsstrategieën die de afgelopen twintig jaar uiteindelijk hebben gefaald, samen met een of twee die wel hebben gewerkt. Het zal leidinggevenden en beveiligings- en compliance-professionals helpen te begrijpen hoe cloud computing voor hen een game-changer is. Aan het eind van dit boek weet u hoe u de effectiviteit van de cyberbeveiligingsstrategie van uw organisatie en de effectiviteit van de leveranciers die u in dienst neemt om uw organisatie en uzelf te helpen beschermen, kunt meten. Wat u zult leren Cyberbeveiligingsstrategieën ontdekken en de ingrediënten die cruciaal zijn voor het succes ervan Kwetsbaarheidsbeheer verbeteren door de risico's en kosten voor uw organisatie te verlagen Leren hoe malware en andere bedreigingen de afgelopen tien jaar zijn geëvolueerd Op internet gebaseerde bedreigingen, phishing-aanvallen en malwareverspreidingssites De voor- en nadelen van populaire cyberbeveiligingsstrategieën van de afgelopen twee decennia afwegen Een cyberbeveiligingsstrategie implementeren en vervolgens het resultaat ervan meten Leren hoe de cloud betere beveiligingsmogelijkheden biedt dan on-premise IT-omgevingen Voor wie is dit boek Dit boek is bedoeld voor technici, leiders of elke professional met verantwoordelijkheid voor cyberbeveiliging binnen hun organisatie, of met interesse in werken op dit steeds groeiende gebied.
€100.95

Product delen

Reviews