Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9783319442297 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2016
Security Challenges and Approaches in Internet of Things
This book provides a comprehensive survey of the security and privacy research advancements in Internet of Things (IoT). The book lays the context for the discussion by introducing a system model for IoT. Since IoT is very varied and has been introduced in many different contexts, the system model introduced plays a crucial role in integrating the concepts into a coherent framework. After the system model, the book introduces the vulnerable features of the IoT. By providing a comprehensive discussion of the vulnerable features, the book highlights the problem areas of IoT that should be studied concerning security and privacy. Using the vulnerable features as a motivation, the book presents a vast survey of existing security and privacy approaches for IoT. The survey is a good way for the reader to pick up interesting directions of research that have already been explored and also hints at directions that could take additional investigation. Finally, the book presents four case studies that provide a detailed view of how some of the security and privacy concerns are addressed in specific problem areas.
Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van de vooruitgang in het onderzoek naar veiligheid en privacy van het internet der dingen (IoT). Het boek schetst de context voor de discussie door een systeemmodel voor IoT te introduceren. Aangezien het ivd zeer gevarieerd is en in veel verschillende contexten is geïntroduceerd, speelt het ingevoerde systeemmodel een cruciale rol bij het integreren van de concepten in een samenhangend kader. Na het systeemmodel introduceert het boek de kwetsbare kenmerken van het IoT. Door een uitgebreide bespreking van de kwetsbare kenmerken, belicht het boek de probleemgebieden van het IoT die moeten worden bestudeerd met betrekking tot veiligheid en privacy. Gebruikmakend van de kwetsbare eigenschappen als motivatie, presenteert het boek een uitgebreid overzicht van bestaande beveiligings- en privacy benaderingen voor het IoT. Het overzicht is een goede manier voor de lezer om interessante onderzoeksrichtingen op te pikken die al zijn verkend en ook hints naar richtingen die extra onderzoek zouden kunnen vergen. Ten slotte presenteert het boek vier casestudies die een gedetailleerd beeld geven van de manier waarop sommige van de beveiligings- en privacyproblemen worden aangepakt in specifieke probleemgebieden.
€69.95

Product delen

Reviews