Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9781473906570 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2015
The Crisis of Presence in Contemporary Culture
"Discussions about the contemporary online world are often in a one-dimensional manner shaped by moral panics about online trolling, cyberbullying, cybercrime, terrorists online, etc. The associated right-wing extremist agenda for Internet politics is about control, surveillance and censorship. Vince Miller's book questions this agenda and is an excellent work for understanding how to use philosophical thought for the analysis of ethics, privacy and disclosure in this turbulent world of the Internet in the information society. It shows how to come to grips with the contested relationship between online freedom and control." - Christian Fuchs, University of Westminster, Author of Social Media: A Critical Introduction By investigating three issues which have captured the public imagination as 'problems' emerging directly from the contemporary use of communications technology (anti-social behaviour, privacy and free speech online), Vincent Miller explores how the digital revolution is challenging our notion of 'self' and 'presence'. Through a critical and philosophical examination of each of these cases, he argues that they have at their root the same phenomena: 'a crisis of presence'. Focussing on the concept of presence, and the challenges that our changing presence poses to our ethics, privacy and public discourse, Miller illustrates how ubiquitous communication technologies have created a disjuncture between how we think we exist in the world and how we actually do exist through our use of such devices. The solution, he claims, is not to focus exclusively on 'content' and its regulation as much as it is to examine, understand and resist the alienating aspects of the media itself, such as the technological ordering, metaphysical abstraction and mediation which increasingly define our social encounters and presences. He suggests that such resistance involves several ambitious revisions in our ethical, legal and technological regimes.   "Discussies over de hedendaagse online wereld worden vaak op een eendimensionale manier vormgegeven door morele paniek over online trollen, cyberpesten, cybercriminaliteit, terroristen online, enz. De bijbehorende extreemrechtse agenda voor internetpolitiek gaat over controle, surveillance en censuur. Het boek van Vince Miller stelt deze agenda ter discussie en is een uitstekend werk om te begrijpen hoe je filosofisch denken kunt gebruiken voor de analyse van ethiek, privacy en openbaarheid in deze turbulente wereld van het internet in de informatiemaatschappij. Het laat zien hoe we grip kunnen krijgen op de omstreden relatie tussen online vrijheid en controle." - Christian Fuchs, Universiteit van Westminster, Auteur van Social Media: A Critical Introduction Door drie kwesties te onderzoeken die tot de publieke verbeelding spreken als 'problemen' die rechtstreeks voortvloeien uit het hedendaagse gebruik van communicatietechnologie (antisociaal gedrag, privacy en vrije meningsuiting online), onderzoekt Vincent Miller hoe de digitale revolutie onze notie van 'zelf' en 'aanwezigheid' op de proef stelt. Aan de hand van een kritisch en filosofisch onderzoek van elk van deze gevallen, betoogt hij dat ze aan de basis hetzelfde fenomeen hebben: 'een crisis van de aanwezigheid'. Miller concentreert zich op het concept van presentie en de uitdagingen die onze veranderende presentie stelt aan onze ethiek, privacy en het publieke debat, en illustreert hoe alomtegenwoordige communicatietechnologieën een kloof hebben gecreëerd tussen hoe we denken dat we in de wereld bestaan en hoe we feitelijk bestaan door ons gebruik van dergelijke apparaten. De oplossing is volgens hem niet zozeer gelegen in een exclusieve focus op 'inhoud' en de regulering daarvan, als wel in het onderzoeken, begrijpen en weerstaan van de vervreemdende aspecten van de media zelf, zoals de technologische ordening, metafysische abstractie en bemiddeling die in toenemende mate onze sociale ontmoetingen en aanwezigheden bepalen. Hij suggereert dat dit verzet een aantal ambitieuze herzieningen van onze ethische, juridische en technologische regimes impliceert.
€69.95

Product delen

Reviews