Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Vernieuwd: Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy is vernieuwd. Je vindt alle normen voor informatiebeveiliging én privacy nu op één plek. Het normenkader is meer toegespitst op het onderwijs, gebruiksvriendelijker gemaakt en doorzoekbaar. Op korte termijn worden speciale vragenuurtjes georganiseerd door Kennisnet, waarin je wordt meegenomen in de verbeteringen en je inhoudelijke vragen kunt stellen.

VO-Raad 10 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In april 2023 werd de eerste (pdf-)versie van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het Funderend Onderwijs gepubliceerd. Met het Normenkader IBP spreken we als sector af wat de minimale eisen zijn aan digitaal veilig onderwijs, zodat elke school hieraan kan voldoen. Het normenkader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en geeft schoolorganisaties handvatten om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen actuele digitale dreigingen in het funderend onderwijs (1), zoals datalekken en cyberaanvallen. Het doel is dat leerlingen, ouders en medewerkers kunnen leren en werken in een digitaal veilige schoolomgeving en dat hun persoonsgegevens worden beschermd.

Dezelfde normen gebruiksvriendelijker, concreter en meer toegespitst op onderwijs  

Het Normenkader IBP is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs en op initiatief van het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad. In een werkgroep van het Netwerk IBP en een klankbordgroep hebben scholen de afgelopen tijd input aangeleverd, feedback gegeven en begrippen uit het normenkader geduid voor het onderwijs. Hiermee is een vernieuwde (web)versie van het Normenkader IBP tot stand gekomen, die vanaf 6 juni 2024 te vinden is op normenkaderibp.kennisnet.nl (2). Deze website vervangt de pdf van het normenkader. Het vernieuwde Normenkader IBP is nu gebruiksvriendelijker, doorzoekbaar en beter leesbaar. De normen zijn concreter geformuleerd en meer toegespitst op het onderwijs.

Bekijk het vernieuwde Normenkader IBP (3)


Aan de slag? Op de pagina Hulpmiddelen (4)(website Kennisnet) vind je veel ondersteuningsmaterialen zoals templates, modellen en handreikingen.

Vragenuurtjes over vernieuwd Normenkader IBP

Tijdens speciale vragenuurtjes (5) vertelt Kennisnet wat er precies is veranderd aan het Normenkader IBP FO en kun je (inhoudelijke) vragen stellen aan adviseurs. De vragenuurtjes zijn bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, IBP-verantwoordelijken en onderwijsprofessionals die aan de slag gaan met het Normenkader IBP of hier meer over willen weten.

Data en tijden:

  • 13 juni, 15.30 – 16.30 uur

  • 19 juni, 14.30 – 15.30 uur
     

Kun je niet deelnemen? Mail dan je eventuele vragen naar ibp@kennisnet.nl.

Inspiratie: zo pakt OMO informatiebeveiliging en privacy aan

Digitale veiligheid is in het onderwijs van cruciaal belang. Leerlingen, ouders en medewerkers vertrouwen ons immers hun gegevens toe. Maar wat is ‘veilig genoeg’? Vereniging OMO heeft een organisatiebrede aanpak voor al haar (ruim zestig) scholen in Noord-Brabant. Zij begonnen al in 2017 met een intensiveringsprogramma rondom digitale veiligheid, waarvoor zij nadrukkelijk de steun kregen van hun Raad van Toezicht. Ontdek de 'Aanpak digitale veiligheid bij vereniging OMO' (6) vanuit het perspectief van de bestuurder, ICT-strateeg en twee schoolleiders.

Digitaal Veilig Onderwijs

Het Normenkader IBP maakt onderdeel uit van het programma Digitaal Veilig Onderwijs (7). Met het programma bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Het programma stimuleert ook dat leveranciers hun productportfolio in lijn brengen met het normenkader. Zo kunnen scholen voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.

(1) https://www.kennisnet.nl/informatiebeveiliging-en-privacy/dreigingsbeeld-funderend-onderwijs-brengt-relevante-en-actuele-dreigingen-in-kaart/

(2) http://normenkaderibp.kennisnet.nl/

(3) http://normenkaderibp.kennisnet.nl/

(4) https://normenkaderibp.kennisnet.nl/hulpmiddelen/

(5) https://www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/vragenuurtjes-vernieuwd-normenkader-ibp-voor-het-onderwijs/

(6) https://www.vo-raad.nl/artikelen/aanpak-digitale-veiligheid-bij-vereniging-omo-verantwoordelijkheid-kun-je-niet-outsourcen

(7) https://www.digitaalveiligonderwijs.nl/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.