Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9780367030407 Categorieën: , , , , ,
eng |
30 december 2019
 | 
0,0 rating
(0)
National Security, Personal Privacy and the Law
There have been significant changes in public attitudes towards surveillance in the last few years as a consequence of the Snowden disclosures and the Cambridge Analytica scandal. This book re-evaluates competing arguments between national security and personal privacy. The increased assimilation between the investigatory powers of the intelligence services and the police and revelations of unauthorised surveillance have resulted in increased demands for transparency in information gathering and for greater control of personal data. Recent legal reforms have attempted to limit the risks to freedom of association and expression associated with electronic surveillance. This book looks at the background to recent reforms and explains how courts and the legislature are attempting to effect a balance between security and personal liberty within a social contract. It asks what drives public concern when other aspects seem to be less contentious. In view of our apparent willingness to post on social media and engage in online commerce, it considers if we are truly consenting to a loss of privacy and how this reconciles with concerns about state surveillance.
Als gevolg van de Snowden-onthullingen en het Cambridge Analytica-schandaal zijn er de afgelopen jaren grote veranderingen opgetreden in de publieke houding ten opzichte van surveillance. In dit boek worden de concurrerende argumenten tussen nationale veiligheid en persoonlijke privacy opnieuw geëvalueerd. De toegenomen gelijkschakeling tussen de opsporingsbevoegdheden van de inlichtingendiensten en de politie en de onthullingen over ongeoorloofde surveillance hebben geleid tot een grotere roep om transparantie bij het verzamelen van informatie en om meer controle over persoonsgegevens. Met recente wetshervormingen is getracht de risico's voor de vrijheid van vereniging en meningsuiting in verband met elektronisch toezicht te beperken. In dit boek wordt ingegaan op de achtergrond van recente hervormingen en wordt uitgelegd hoe rechtbanken en de wetgevende macht trachten een evenwicht te vinden tussen veiligheid en persoonlijke vrijheid binnen een sociaal contract. De vraag wordt gesteld waarom het publiek zich zo druk maakt, terwijl andere aspecten minder omstreden lijken te zijn. Gezien onze kennelijke bereidheid om berichten op sociale media te plaatsen en online handel te drijven, wordt nagegaan of we echt instemmen met een verlies van privacy en hoe dit te rijmen valt met de bezorgdheid over staatstoezicht.
€146.05

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367030407
NUR SOC004000