Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9781785889639 Categorieën: , , ,
eng |
6 januari 2016
Practical Internet of Things Security
A practical, indispensable security guide that will navigate you through the complex realm of securely building and deploying systems in our IoT-connected world About This Book * Learn to design and implement cyber security strategies for your organization * Learn to protect cyber-physical systems and utilize forensic data analysis to beat vulnerabilities in your IoT ecosystem * Learn best practices to secure your data from device to the cloud * Gain insight into privacy-enhancing techniques and technologies Who This Book Is For This book targets IT Security Professionals and Security Engineers (including pentesters, security architects and ethical hackers) who would like to ensure security of their organization's data when connected through the IoT. Business analysts and managers will also find it useful. What You Will Learn * Learn how to break down cross-industry barriers by adopting the best practices for IoT deployments * Build a rock-solid security program for IoT that is cost-effective and easy to maintain * Demystify complex topics such as cryptography, privacy, and penetration testing to improve your security posture * See how the selection of individual components can affect the security posture of the entire system * Use Systems Security Engineering and Privacy-by-design principles to design a secure IoT ecosystem * Get to know how to leverage the burdgening cloud-based systems that will support the IoT into the future. In Detail With the advent of Intenret of Things (IoT), businesses will be faced with defending against new types of threats. The business ecosystem now includes cloud computing infrastructure, mobile and fixed endpoints that open up new attack surfaces, a desire to share information with many stakeholders and a need to take action quickly based on large quantities of collected data. . It therefore becomes critical to ensure that cyber security threats are contained to a minimum when implementing new IoT services and solutions. . The interconnectivity of people, devices, and companies raises stakes to a new level as computing and action become even more mobile, everything becomes connected to the cloud, and infrastructure is strained to securely manage the billions of devices that will connect us all to the IoT. This book shows you how to implement cyber-security solutions, IoT design best practices and risk mitigation methodologies to address device and infrastructure threats to IoT solutions. This book will take readers on a journey that begins with understanding the IoT and how it can be applied in various industries, goes on to describe the security challenges associated with the IoT, and then provides a set of guidelines to architect and deploy a secure IoT in your Enterprise. The book will showcase how the IoT is implemented in early-adopting industries and describe how lessons can be learned and shared across diverse industries to support a secure IoT. Style and approach This book aims to educate readers on key areas in IoT security. It walks readers through engaging with security challenges and then provides answers on how to successfully manage IoT security and build a safe infrastructure for smart devices. After reading this book, you will understand the true potential of tools and solutions in order to build real-time security intelligence on IoT networks.
Een praktische, onmisbare beveiligingsgids die u door de complexe wereld van het veilig bouwen en implementeren van systemen in onze IoT-verbonden wereld navigeert Over dit boek * Leer cyberbeveiligingsstrategieën voor uw organisatie te ontwerpen en implementeren * Leer cyber-fysieke systemen te beschermen en gebruik te maken van forensische data-analyse om kwetsbaarheden in uw IoT-ecosysteem te verslaan * Leer best practices om uw gegevens van apparaat tot de cloud te beveiligen * Krijg inzicht in privacy-verbeterende technieken en technologieën Voor wie Dit boek is bedoeld Dit boek richt zich op IT Security Professionals en Security Engineers (inclusief pentesters, beveiligingsarchitecten en ethische hackers) die de beveiliging van de gegevens van hun organisatie willen waarborgen wanneer deze via het IoT worden verbonden. Business analisten en managers zullen het ook nuttig vinden. Wat u zult leren * Leer hoe u cross-industry barrières kunt doorbreken door het aannemen van de beste praktijken voor IoT-implementaties * Bouw een rotsvast beveiligingsprogramma voor IoT dat kosteneffectief en gemakkelijk te onderhouden is * Demystificeer complexe onderwerpen zoals cryptografie, privacy, en penetratietesten om uw beveiligingspositie te verbeteren * Zie hoe de selectie van individuele componenten van invloed kan zijn op de beveiligingspositie van het gehele systeem * Gebruik Systems Security Engineering en Privacy-by-design principes om een veilig IoT ecosysteem te ontwerpen * Leer hoe u gebruik kunt maken van de ontluikende cloud-gebaseerde systemen die het IoT in de toekomst zullen ondersteunen. In detail Met de komst van Intenret of Things (IoT) krijgen bedrijven te maken met de verdediging tegen nieuwe soorten bedreigingen. Het bedrijfsecosysteem omvat nu cloud computing-infrastructuur, mobiele en vaste endpoints die nieuwe aanvalsoppervlakken openen, de wens om informatie te delen met veel belanghebbenden en de noodzaak om snel actie te ondernemen op basis van grote hoeveelheden verzamelde gegevens. . Het wordt daarom van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat cyberveiligheidsrisico's tot een minimum worden beperkt wanneer nieuwe ivd-diensten en -oplossingen worden geïmplementeerd. . De interconnectiviteit van mensen, apparaten en bedrijven brengt de inzet op een nieuw niveau nu computergebruik en actie nog mobieler worden, alles met de cloud wordt verbonden en de infrastructuur onder druk komt te staan om de miljarden apparaten die ons allen met het IoT zullen verbinden, veilig te beheren. Dit boek laat zien hoe u cyberbeveiligingsoplossingen, best practices voor IoT-ontwerp en methodologieën voor risicobeperking kunt implementeren om apparaat- en infrastructuurbedreigingen voor IoT-oplossingen aan te pakken. Dit boek neemt lezers mee op een reis die begint met het begrijpen van het IoT en hoe het kan worden toegepast in verschillende industrieën, gaat verder met het beschrijven van de beveiligingsuitdagingen die gepaard gaan met het IoT, en biedt vervolgens een reeks richtlijnen voor het ontwerpen en implementeren van een veilig IoT in uw onderneming. Het boek laat zien hoe het IoT wordt geïmplementeerd in industrieën die er al vroeg mee zijn begonnen en beschrijft hoe lessen kunnen worden geleerd en gedeeld in diverse industrieën om een veilig IoT te ondersteunen. Stijl en aanpak Dit boek is bedoeld om lezers te onderwijzen over belangrijke gebieden in IoT-beveiliging. Het begeleidt lezers bij het aangaan van beveiligingsuitdagingen en geeft vervolgens antwoorden op de vraag hoe IoT-beveiliging succesvol kan worden beheerd en een veilige infrastructuur voor slimme apparaten kan worden gebouwd. Na het lezen van dit boek zult u het werkelijke potentieel van tools en oplossingen begrijpen om real-time beveiligingsintelligentie op IoT-netwerken te bouwen.
€44.95

Uitverkocht

Product delen

Reviews