Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781138069831 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2017
 | 
0,0 rating
(0)
Understanding the New European Data Protection Rules
Compared to the US, European data and privacy protection rules seem Draconian. The European rules apply to any enterprise doing business in the EU. The new rules are far more stringent than the last set. This book is a quick guide to the directives for companies, particularly US, that have to comply with them. Where US organizations and businesses who collect or receive EU personal data fail to comply with the rule, the bottom line can suffer from very significant official fines and penalties, as well as from users, customers or representative bodies to pursuing litigation. This guide is essential for all US enterprises who directly or indirectly deal with EU personal data.   In vergelijking met de VS lijken de Europese regels inzake gegevens- en privacybescherming draconisch. De Europese regels gelden voor elke onderneming die zaken doet in de EU. De nieuwe regels zijn veel strenger dan de vorige reeks. Dit boek is een beknopte gids bij de richtlijnen voor bedrijven, met name uit de VS, die eraan moeten voldoen. Wanneer Amerikaanse organisaties en bedrijven die persoonsgegevens uit de EU verzamelen of ontvangen, zich niet aan de regel houden, kan dat leiden tot zeer aanzienlijke officiële boetes en sancties, en kunnen gebruikers, klanten of vertegenwoordigende instanties een rechtszaak aanspannen. Deze gids is van essentieel belang voor alle ondernemingen in de VS die direct of indirect te maken hebben met persoonsgegevens uit de EU.
€55.95

Product delen

Reviews