Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Kamer vraagt om opheldering over uitspraak Hof over UBO-register

Diverse fracties in de Tweede Kamer willen dat de minister van Financiën tekst en uitleg geeft over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het UBO-register. De VVD vraagt zich onder meer af of Nederland de uitspraak van het Hof niet strenger interpreteert dan andere Europese landen. De SGP wil weten welke maatregelen het kabinet gaat nemen om te voldoen aan het arrest.

VPN Gids 24 november 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Eelco Heinen (VVD) en Chris Stoffer (SGP) aan de minister van Financiën Sigrid Kaag (1).

‘UBO-register maakt inbreuk op onze privacy’

Het UBO-register is een Europese database waarin staat wie de eigenaar is van een stichting of vennootschap. Het register verstrekt eveneens duidelijkheid over wie er zeggenschap of een belang heeft in de betreffende stichting of organisatie. Zo wil Europa voorkomen dat er criminele activiteiten plaatsvinden en het makkelijker maken om de daders op te sporen.

De keerzijde van het UBO-register is dat een deel van de informatie in de database voor iedereen toegankelijk is. Dat kan als een inbreuk op onze privacy beschouwd worden. Er zijn ook geen maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens vrijelijk worden verspreid en opgeslagen.

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Het Europees Hof van Justitie oordeelde deze week dat de Europese antiwitwasrichtlijn, waaruit het UBO-register is voortgevloeid, een schending is van fundamentele mensenrechten. “Het Hof stelt evenwel vast dat de uit deze maatregel resulterende inmenging niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig is met het nagestreefde doel”, aldus de rechter.

Minister Kaag gaf de Kamer van Koophandel opdracht om voorlopig geen informatie uit het UBO-register te verstrekken. In een brief aan de Tweede Kamer beloofde de bewindsvrouw om de komende dagen het arrest van het Hof te bestuderen en met de Europese Commissie te overleggen welke informatie wel vrijgegeven kan worden.

VVD: ‘Geen strengere regels voor informatieverstrekking dan andere EU-lidstaten’

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof hebben de VVD en SGP een aantal vragen. De VVD vraagt aan minister Kaag hoe zij tegen de uitspraak van het Hof aankijkt -dat het openbare karakter van het UBO-register een ernstige aantasting is van onze grondrechten- en waar ondernemers aan toe zijn. Eelco Heinen wil van de bewindsvrouw weten op welke termijn de Tweede Kamer een wetswijzigingsvoorstel kan verwachten om de openbare gegevens van het UBO-register definitief af te schermen.

De liberaal verzoekt de minister van Financiën om geen boetes of taakstraffen op te leggen totdat de wetswijziging voltooid is. Ondernemers die een boete of taakstraf hebben ontvangen, dienen te worden gecompenseerd. Heinen vraagt of minister Kaag daartoe bereid is.

Verder vraagt de VVD’er zich af waarom de minister in gesprek gaat met de Europese Commissie om te kijken welke informatieverstrekking wel mogelijk is. “Wat is uw inzet en kan u toezeggen dat u niet meer informatieverstrekkingen zal toestaan dan strikt noodzakelijk is op basis van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie?”, wil Heinen weten. Tot slot vraagt hij of de minister kan garanderen dat Nederland de regels voor informatieverstrekking op basis van het UBO-register niet strenger hanteert dan andere Europese landen.

SGP: ‘Welke maatregelen neemt de minister om recht te doen aan het arrest?

Chris Stoffer vraagt aan minister Kaag of zij zich beseft dat het Hof heeft bepaald dat de bepaling in de antiwitwasrichtlijn, waar het UBO-register op was gebaseerd, ongeldig is. De SGP’er wil van de bewindsvrouw weten wat haar reactie is op de uitspraak van het Hof dat het UBO-register een ernstige inmenging is op het privéleven van vennoten en bescherming van persoonsgegevens.

Stoffer stelt voor om voorlopig geen informatie te verstrekken die afkomstig is uit het UBO-register. Dat heeft minister Kaag inmiddels geregeld met de Kamer van Koophandel, de instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van het register. Tot slot vraagt het SGP-Kamerlid welke maatregelen de bewindsvrouw gaat nemen om “recht te doen” aan het arrest.

  1. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z22877&did=2022D49445

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.